Sedan 2019 gäller enligt Ordningsreglerna att alla medlemmar är skyldiga att delta i gemensamma arbetsuppgifter, som städdagar 2 ggr/år
Giltiga skäl för frånvaro är:
  • dödsfall
  • sjukdom
  • arbete
  • utbildning
Meddela styrelsen om du inte kan delt på grund av något av ovanstående skäl så behöver du inte betala städavgift men styrelsen kan ge dig en annan uppgift att göra.
Om du inte närvarar och inte uppgett något av ovanstående orsaker ska städavgift på 300 kr betalas. Man kan också komma överens med styrelsen i förväg om en uppgift att utföra. Görs inte den under den bestämda tiden måste avgiften betalas.
/Styrelsen