Bokashi

Viktig information för dig som komposterar med Bokashi

Bokashi är ett smart sätt att omvandla dina matrester till jord. Men du som tänker använda dig av Bokashi på din lott måste anmäla detta och få det godkänt av miljöförvaltningen.

Anmäl till Miljöförvaltningen!

Gå in på hemsidan https://boende.stockholm/sophamtning-atervinning/kompostering/ och använd dokumentet för 1-2 familjehushåll.

När Du med erlagd avgift till kommunen fått godkänt ber vi dig att läsa igenom följande och såklart följa instruktionerna på bokashi.se.

Förhindra djur i bokashijorden!

Matrester som ligger öppet lockar till sig djur och fåglar. Därför ska din färdigjästa bokashi alltid grävas ner i jorden. Ännu bättre är att först blanda bokashin med jord i någon behållare eller säck – inte öppen men inte heller lufttät. Då har du snart färdig jord. Täck även denna jord när du gräver ner den eftersom vissa rester (som kött) bryts ner sakta och kan locka till sig djur. På bokashis hemsida tipsas om att ha sin ”jordfabrik” i en tunna utan botten men med lock.

Fråga gärna någon lottgranne som har bokashi om du är osäker. Lycka till! /Styrelsen november 2020