Koloniområdet i november

Välkommen till Farsta gårds kolonilottsförening!

Här på hemsidan finns bland annat stadgar, ordningsregler, miljöregler och besiktningstips för medlemmar. Tiden före årsmöte lägger vi också ut handlingarna här. Är du intresserad av att ställa dig i vår kö så finns information om det på Kö och intresseanmälan.

Aktuellt:

Städdag söndag 24 september kl. 10.00 – ca 14 

Kl 10 samling vid föreningsstugan/boden för närvaroanmälan och utdelning av arbetsuppgifter.

Ogiltig frånvaro debiteras med städavgift om 300kr. Som giltig frånvaro räknas sjukdom och arbete. Eventuell frånvaro meddelas i förväg till farstagardskoloni@gmail.com

Ta med egen matsäck och dryck. 

/Styrelsen

Kö för intresseanmälningar

Nu tar vi emot nya intresseanmälningar för kolonilott i Farst Gårds Koloniträdgårdsförening! Många är intresserade av en lott på vårt fina koloniområde, vilket vi är glada för. Efter att vi haft kön stängd under en längre tid, har vi från mars 2023 öppnat för nya ansökningar till intresselistan. Se vår sida gällande Kö och intresseanmälan för mer information.

Tack klass 8 på Primaskolan i Farsta för de fina insektshotellen!
Fotograf: Kurt Lindmark

FARSTA GÅRDS KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENING
Organisationsnummer: 802406-8705
Plusgiro: 5 90 73-7

 

KONTAKT

FÖRENINGEN
e-post: info@farstagardskoloni.se

 FACEBOOK
https://www.facebook.com/farstagardskoloni/

HITTA TILL OSS
Den röda markeringen på kartan visar var vi finns.

Farsta Gårds Koloniträdgårdsförening