Panorama över koloniområdet i vårens tid

Farsta gårds kolonilottsförening

24 maj: Nu fungerar vattnet igen!

INFORMATION FRÅN STYRELSEN VÅREN 2021

Dags betala årsavgift

På grund av den stora ovissheten i genomförande planerar styrelsen i år att inte lägga fram några motioner eller förändringar på årsavgift (som ofta mås bäst av att diskuteras och inhämta synpunkter kring). Årsavgifter kvarstår därmed i år till 1000kr och betalas in på PG 590 73-7 och ange ditt lottnr i betalningen. Enligt medlemsavtalet skall årsavgiften vara betald senast den 31 mars.
 

Årsmöte 2021 längre fram i vår

Till följd av restriktionerna föreslår styrelsen att vi förlägger årsmötet senare i vår, eventuellt på vårstäddagen. I god tid innan bör vi veta om restriktionerna fortfarande begränsar vår möjlighet att genomföra ett fysisk årsmöte såväl som städdag. Om så skulle vara fallet planerar vi för alternativt genomförande för årsmöte, som exempelvis brev/post omröstning.
 

 

FRÅN KOLONITRÄDGÅRDSFÖRBUNDET

Digital trädgårdsmässa 25-28 mars

Den 25-28 mars äger den digitala mässan Nordiska Trädgårdar rum och Koloniträdgårdsförbundet är förstås med. Gå in på www.nordiskatradgardare.se och hälsa på oss i vår monter. Medan du tar en fika kan du lyssna, lära och prata odling med experter och andra odlingsentusiaster inklusive en rad kolonister som berättar som sina spännande intressen och projekt. Johannes Wätterbäck, Henrik Bodin och Eva Rönnblom med flera från tidningen Koloniträdgården kommer att dela med sig av sin kunskap. Du kan diskutera hur vi ska får fram fler koloniområden med förbundets ordförande Örjan Sjödin, prata växtskydd och miljödiplomering med vår trädgårdsrådgivare Ulf Nilsson och snacka med våra experter på föreningsfrågor Helena Westerling och Pierre Gräff. Mer info kommer i Koloniträdgården nr 1 i början av mars.

Tack klass 8 på Primaskolan i Farsta för de fina insektshotellen!
Fotograf: Kurt Lindmark

FARSTA GÅRDS KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENING
Organisationsnummer: 802406-8705
Plusgiro: 5 90 73-7

 

KONTAKT

FÖRENINGEN
e-post: info@farstagardskoloni.se

 FACEBOOK
https://www.facebook.com/farstagardskoloni/

HITTA TILL OSS
Den röda markeringen på kartan visar var vi finns.

Farsta Gårds Koloniträdgårdsförening