Kö och intresseanmälan

Farsta Gårds koloniområde utgör ett värdefullt inslag i Farsta, till glädje för kolonister, allmänhet och naturliv. Som kolonist i föreningen åtar du dig att förvalta koloniområdet genom att ta väl hand om din kolonilott, och som del av föreningen för att gemensamt ta hand om föreningens gemensamma ytor inklusive föreningsstugan – både löpande och vid gemensamma arbetsdagar då någon från varje lott förväntas delta.

Som ny kolonist behöver du inte vara expert, men det är nödvändigt att ha ett intresse, tid och engagemang för odling och trädgård. Kunskapen utvecklas med tiden och det finns gott om grannar som gärna ger råd och en hjälpande hand. Föreningen och koloniträdgårdsförbundet anordnar även utbildningstillfällen som ger dig möjlighet till nya lärdomar.

Livet som kolonist förutsätter att du investerar tid och arbete. Du behöver därtill vara beredd att engagera dig i föreningens gemensamma angelägenheter genom styrelsearbete eller andra uppdrag som fördelas bland medlemmarna. I gengäld får du glädjen i att odla eget, gemenskap och mycket mer!

Intresselista och tillsättning

Om du är intresserad av att bli kolonist i vår förening och bor i Storstockholm, kan du anmäla dig till intresselistan för medlemskap, enligt instruktioner längre ned på denna sida. Vänligen notera att intresselistan inte är en strikt kronologisk kölista, även om kötid vägs in vid erbjudande om lott. Du fyller i intresseanmälan och inväntar en bekräftelse från styrelsen per e-post om att du uppfyller grundvillkoren för medlemskap, och när du därefter betalat in den årliga köavgiften inom angiven tid (för närvarande 100 kr/år) ställs du upp på intresselistan. För att stå kvar på intresselistan måste du varje år betala in köavgiften. Föreningen skickar information om köavgiften en gång per e-post i december (inga påminnelser skickas). Du har själv ansvar att uppdatera föreningen med en giltlig e-postadress om den ändras, genom att skicka e-post till föreningen: farstagardskoloni@gmail.com

När en lott bli ledig, väljs en från intresselistan ut för erbjudande om lotten, och kontaktas om visning samt informationsmöte. Styrelsen lägger stor vikt vid att du som vill bli medlem har ett intresse för trädgårdsskötsel, samt är beredd att efter bästa förmåga engagera dig i föreningsarbetet.

Efter informationsmöte, beslutar styrelsen om den intresserade ska erbjudas medlemskap och få tillträde till lotten. Medlemmen ska då betala in deposition och medlemsavgift till föreningen inom en angiven tid, och avtal tecknas mellan medlemmen och föreningen. 

Innan du anmäler ditt intresse för att bli kolonist i föreningen är det viktigt att du tar del av de olika dokument som finns på hemsidan såsom stadgar, ordningsregler och nyttjanderättsavtal. Vi rekommenderar att du bekantar dig med koloniområdet på plats.

Hur du anmäler intresse

Skicka ett mejl till farstagardskoloni@gmail.com där samtliga nedanstående frågor är besvarade. Vi kommunicerar främst per e-post med medlemmar och intresserade, och du behöver därför ange en giltig e-postadress vid anmälan.

  • För- och efternamn, fullständig adress, telefonnummer samt e-postadress du kan nås på.
  • På vilket sätt kan du bidra till föreningen – genom att ha uppdrag i styrelsen, eller genom att ha annat ansvar i föreningen (ordna inför städdag, odlingsrådgivare t ex)?
  • Vilken erfarenhet har du av odling sedan tidigare?
  • Har du någon annan kompetens som kan vara till hjälp för vår förening, som exempelvis föreningsvana, styrelsekunskap, IT/webb, kunskap inom ekonomi, snickeri/målning eller annat? Beskriv!
  • Vad är dina förhoppningar med lotten?

Föreningen behandlar dina personuppgifter enligt ovan genom att samla in dem, och sammanställa dem i intresselistan när du ställs upp på den. Om du vill ändra eller få dina uppgifter borttagna, kontaktar du styrelsen på farstagardskoloni@gmail.com

Med vänlig hälsning /Styrelsen