MILJÖDIPLOMERING

BRONSNIVÅ – GODKÄND 2018
Kräver 20 poäng i 3 olika grupper

Kriterier för brons-, silver- och guldnivå.

För de föreningar som har uppnått grundnivån, kan miljöarbetet fortsätta genom att sträva efter att uppnå ytterligare nivåer. Genom att uppfylla ett urval av de poängsatta kriterier som beskrivs nedan kan föreningen nå sin nästa diplomnivå. Man diplomeras en nivå i taget – det går alltså inte att hoppa över någon nivå.

Kriterierna är indelade i sex olika ämnesområden:

A. Organisation
B. Odling
C. Biologisk mångfald
D. Vatten
E. Energi, material
F. Transport, maskiner

Så här ser poängkraven ut:

BRONS
20 poäng inom minst tre av de sex olika ämnesområdena.

SILVER
30 poäng inom minst fem av de sex olika ämnesområdena.

GULD
40 poäng totalt ur alla sex ämnesområdena.

 

Poängberäkning 2017-06-14
AORGANISATIONMöjlig poängUppnådd poängKommentar
1.Odlingsrådgivare22
2.Studieorganisatör22
3.Faddersystem20
4.Ekologisk mat22
BODLINGMöjlig poängUppnådd poängKommentar
1.pH-mätning11
2.Växtföljd, gröngödsling, täckodling11
3.Växtföljd 50%20Enkät
4.Täckodling 50%20Enkät
5.Gröngödsling 50%20Enkät
6.Hushållskompost20Tät behållare!
7.Flisning20
8.Ekologiskt frö20Enkät
9.E-plantor20
CBIOLOGISK MÅNGFALDMöjlig poängUppnådd poängKommentar
1.Information10?
2.Gemensam äng10
3.Gamla kulturväxter20Enkät
4.Fågelholkar11(?)
5.Bin30(Lott 25
+3 poäng)
6.Humlor11Enkät
(-1 poäng)
7.Ängsfröer10Utforska
8.Lieslåtter10Utforska
9.Brukaravtal30
10.Damm/Öppet vatten20Fågelbad?
DVATTENMöjlig poängUppnådd poängKommentar
1.Bevattning av grönsaks- och blomodlingar21Begränsad bevattning
2.Regnvatten10
3.Sjövatten30
EENERGI OCH MATERIALMöjlig poängUppnådd poängKommentar
1.Uppvärmning10(Styrelsefråga)
2.Energibesparande åtgärder10(Styrelsefråga)
3.Energival med miljöhänsyn20(Styrelsefråga)
4.Ingen el i området22
5.Individuella elmätare10(Styrelsefråga)
6.Virke20Styrelsefråga
7.Färg20Styrelsefråga
8.Engångsmaterial11Styrelsefråga
FTRANSPORTER OCH MASKINERMöjlig poängUppnådd poängKommentar
1.Äldre och större maskiner med miljöbränsle11
2.Egna maskiner el/för hand33
3.Svanenmärkt gräsklippare22
4.Bullerkrav22Styrelsefråga?
5.Biltrafik - stuglotter30
6.Biltrafik - odlingslotter11
7.Samordnade inköp och transporter33
8.Entreprenörer20
TOTALER7626

FARSTA GÅRDS KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENING
Organisationsnummer: 802406-8705
Plusgiro: 5 90 73-7

 

KONTAKT

FÖRENINGEN
e-post: info@farstagardskoloni.se

 FACEBOOK
https://www.facebook.com/farstagardskoloni/

HITTA TILL OSS
Den röda markeringen på kartan visar var vi finns.

Farsta Gårds Koloniträdgårdsförening