Koloniområdet i november

Välkommen till Farsta gårds kolonilottsförening!

Här på hemsidan finns bland annat stadgar, ordningsregler, miljöregler och besiktningstips för medlemmar. Tiden före årsmöte lägger vi också ut handlingarna här. Är du intresserad av att ställa dig i vår kö så finns information om det på Kö och intresseanmälan.

Aktuellt

Städdag 18 maj 2024 kl 10.00

Vi arbetar tillsammans för att hålla vårt område i gott skick, för att vi ska ha en så trivsam miljö som möjligt. Vi kommer bl. a. att laga och måla staket, ordna med de gemensamma ytorna på området, och städa i boden. I samband med denna städdag testar vi att ha frö- och plantbyte, där du kan ta med om du har fröer eller plantor inkl. perenner att ge bort, och byta med andra. Man kan ställa i närheten av boden när man kommer, och kolla och byta när städdagen är slut/vid fikat (det är inte mer organiserat än så denna gång). Var och en tar med sig egen matsäck och dryck till lunchpausen som vi tar mitt på städdagen. Föreningen står för fika c:a kl. 14.30.

Samling är kl 10.00 vid boden för närvaroanmälan och utdelning av arbetsuppgifter, och vi prickar även av alla i samband med eftermiddagens avslutningsfika. Alla förväntas delta hela städdagen, vi arbetar alltså inte på egna lotter under dagen. Behöver du gå tidigare eller liknande, pratar du med någon i styrelsen på plats innan du går. Du ansvarar själv för att du prickas av kl. 10 och på fikat. Det är viktigt att se till att ni blir uppskrivna eftersom ogiltlig frånvaro debiteras med 500kr.  Giltig frånvaro är sjukdom och arbete. Eventuell frånvaro meddelas i förväg till farstagardskoloni@gmail.com

Jordbeställning 2024

Jorden levereras fredag 19 april och hämtas senast 15.30. Se mail om du beställt jord.

Vid frågor kontaktar du Katarina, lott 46 på
jord.farstagardskoloni@gmail.com.

Kö för intresseanmälningar

Nu tar vi emot nya intresseanmälningar för kolonilott i Farst Gårds Koloniträdgårdsförening! Många är intresserade av en lott på vårt fina koloniområde, vilket vi är glada för. Efter att vi haft kön stängd under en längre tid, har vi från mars 2023 öppnat för nya ansökningar till intresselistan. Se vår sida gällande Kö och intresseanmälan för mer information.

Tack klass 8 på Primaskolan i Farsta för de fina insektshotellen!
Fotograf: Kurt Lindmark

FARSTA GÅRDS KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENING
Organisationsnummer: 802406-8705
Plusgiro: 5 90 73-7

 

KONTAKT

FÖRENINGEN
e-post: info@farstagardskoloni.se

 FACEBOOK
https://www.facebook.com/farstagardskoloni/

HITTA TILL OSS
Den röda markeringen på kartan visar var vi finns.

Farsta Gårds Koloniträdgårdsförening