Koloniområdet i november

Välkommen till Farsta gårds kolonilottsförening!

Här på hemsidan finns bland annat stadgar, ordningsregler, miljöregler och besiktningstips för medlemmar. Tiden före årsmöte lägger vi också ut handlingarna här. Är du intresserad av att ställa dig i vår kö så finns information om det på Kö och intresseanmälan.

Aktuellt:

Välkommen till höstens städdag söndagen den 18 september 10.00 – ca 14 

Vi samarbetar kring att hålla vårt område i gott skick, och gör de gemensamma uppgifter som behövs för säsongen. Allt för att vi ska ha en så trivsam miljö som möjligt. Var och en tar med sig egen matsäck och dryck. Innan vi börjar samlas vi vid föreningsstugan/boden för närvaroanmälan och utdelning av arbetsuppgifter. Det är viktigt att se till att ni blir uppskrivna som närvarande (pratar med den som prickar av närvaro vid föreningsstugan) eftersom ogiltig frånvaro debiteras med städavgift om 300kr. Eventuell frånvaro meddelas i förväg till farstagardskoloni@gmail.com

Med vänlig hälsning Styrelsen
Farsta Gårds Koloniträdgårdsförening

Årsmötesprotokoll

Här finns ju årsmötesprotokoll från 24 mars 2022.

/Styrelsen

Tack klass 8 på Primaskolan i Farsta för de fina insektshotellen!
Fotograf: Kurt Lindmark

FARSTA GÅRDS KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENING
Organisationsnummer: 802406-8705
Plusgiro: 5 90 73-7

 

KONTAKT

FÖRENINGEN
e-post: info@farstagardskoloni.se

 FACEBOOK
https://www.facebook.com/farstagardskoloni/

HITTA TILL OSS
Den röda markeringen på kartan visar var vi finns.

Farsta Gårds Koloniträdgårdsförening