Koloniområdet i november

Välkommen till Farsta gårds kolonilottsförening!

INTRESSEANMÄLAN

På grund av lång kötid tar vi förnärvarande inte emot fler intresseanmälningar för kolonilott. Så fort möjlighet finns lägger vi upp ett formulär för intresseanmälan här på hemisdan.

FÖR MEDLEMMAR

Ser det annorlunda ut på hemsidan så beror det på att vi i styrelsen gör om den så att det ska bli enklare att hitta det du söker. Eftersom många tyckte det var bökigt med inloggning är den funktionen borttagen nu. Välkommen till din nya hemsida. Och kom gärna med förslag och tips på innehåll och utformning till Emil, lott 47. /Styrelsen

Tack klass 8 på Primaskolan i Farsta för de fina insektshotellen!
Fotograf: Kurt Lindmark

FARSTA GÅRDS KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENING
Organisationsnummer: 802406-8705
Plusgiro: 5 90 73-7

 

KONTAKT

FÖRENINGEN
e-post: info@farstagardskoloni.se

 FACEBOOK
https://www.facebook.com/farstagardskoloni/

HITTA TILL OSS
Den röda markeringen på kartan visar var vi finns.

Farsta Gårds Koloniträdgårdsförening