Koloniområdet i november

Välkommen till Farsta gårds kolonilottsförening!

Här på hemsidan finns bland annat stadgar, ordningsregler, miljöregler och besiktningstips för medlemmar. Tiden före årsmöte lägger vi också ut handlingarna här. Är du intresserad av att ställa dig i vår kö så finns information om det på Kö och intresseanmälan.

Aktuellt:

Kö för intresseanmälningar

Nu tar vi emot nya intresseanmälningar för kolonilott i Farst Gårds Koloniträdgårdsförening! Många är intresserade av en lott på vårt fina koloniområde, vilket vi är glada för. Efter att vi haft kön stängd under en längre tid, har vi från mars 2023 öppnat för nya ansökningar till intresselistan. Se vår sida gällande Kö och intresseanmälan för mer information.

Kallelse till årsmöte 2023

Härmed kallas medlemmar i Farsta Gårds Koloniträdgårdsförening till årsmöte.

Tid: torsdag den 30/3 2023 kl 18.00.

Kaffe/te med tilltugg kommer att serveras från 17:30.

Plats: Farstavägen 179 (områdeslokal i bottenvåningen)

Det är av stor vikt att just du närvarar vid mötet då du har möjlighet att påverka hur du tycker att vi ska ha det i vår förening. Styrelsen hoppas alltså på ett högt deltagande.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan årsmötet, dvs den 2 mars 2023. Årsmöteshandlingar finns tillgängliga på hemsidan senast två veckor innan mötet, farstagardskoloni.se

Valberedningen arbetar nu för ett förslag till ny styrelse, och vi vill därför från styrelsen uppmuntra fler att engagera sig. Vi behöver vara fler aktiva i styrelsen, några i sittande styrelse är också bara valda till och med detta årsmöte. För att vi ska ha en koloniförening och våra lotter behöver det finnas en styrelse, och vi behöver hjälpas åt och turas om. Hoppas du vill vara med och bidra till vår förening. 

Här finns Årsmöteshandlingar för årsmötet 2023

Hjärtligt välkommen!

Farsta 4 februari 2023

Styrelsen

 

Tack klass 8 på Primaskolan i Farsta för de fina insektshotellen!
Fotograf: Kurt Lindmark

FARSTA GÅRDS KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENING
Organisationsnummer: 802406-8705
Plusgiro: 5 90 73-7

 

KONTAKT

FÖRENINGEN
e-post: info@farstagardskoloni.se

 FACEBOOK
https://www.facebook.com/farstagardskoloni/

HITTA TILL OSS
Den röda markeringen på kartan visar var vi finns.

Farsta Gårds Koloniträdgårdsförening