koloniområdet i kvällsljud

Farsta gårds kolonilottsförening

Från styrelsen:

Städdag och årsmöte 18 september (2021)!

Lördagen den 18 september träffas vi kl. 10.00 på koloniområdet vid stugan för höststäddag. Vid ca 12.30 tar vi paus med egen medhavd matsäck och genomför årsmötet som ni härmed kallas till.
För närvarande finns två vakanta platser som sekreterare i styrelsen samt som föreningsrevisor. Är du intresserad av att bidra på någon av dessa platser, vänligen kontakta Maria i valberedningen (073-6299713). 
 
Kan du inte närvara vid den obligatoriska städdagen måste du meddela det till styrelsen. Här är vår regel: ”Medlem i föreningen är skyldig att delta i gemensamma arbetsuppgifter, som städdagar 2 ggr/år och i tillsynen och vården av den mark och den egendom, som föreningen arrenderar eller i övrigt disponerar. Giltiga skäl för frånvaro är dödsfall, sjukdom, arbete samt utbildning och erläggs inte med städavgift men medlem kan tilldelas en annan uppgift av styrelsen. All annan frånvaro erläggs en städavgift eller annan uppgift beslutad av styrelsen. Den som inte utför tilldelad arbetsuppgift inom utsatt tid erläggs med städavgift.” Städavgiften är 300kr.

Vi ser så fram emot att äntligen få träffa alla er och får genomföra ett årsmöte och städdag. Nu tar vi nya tag och förbereder området för hösten och planerar för framtiden! Väl mött, Styrelsen

NFORMATION FRÅN STYRELSEN VÅREN 2021

Våren 2021: Dags betala årsavgift

På grund av den stora ovissheten i genomförande planerar styrelsen i år att inte lägga fram några motioner eller förändringar på årsavgift (som ofta mås bäst av att diskuteras och inhämta synpunkter kring). Årsavgifter kvarstår därmed i år till 1000kr och betalas in på PG 590 73-7 och ange ditt lottnr i betalningen. Enligt medlemsavtalet skall årsavgiften vara betald senast den 31 mars.
 

Årsmöte 2021 längre fram i vår

Till följd av restriktionerna föreslår styrelsen att vi förlägger årsmötet senare i vår, eventuellt på vårstäddagen. I god tid innan bör vi veta om restriktionerna fortfarande begränsar vår möjlighet att genomföra ett fysisk årsmöte såväl som städdag. Om så skulle vara fallet planerar vi för alternativt genomförande för årsmöte, som exempelvis brev/post omröstning.
 

 

FRÅN KOLONITRÄDGÅRDSFÖRBUNDET

Digital trädgårdsmässa 25-28 mars

Den 25-28 mars äger den digitala mässan Nordiska Trädgårdar rum och Koloniträdgårdsförbundet är förstås med. Gå in på www.nordiskatradgardare.se och hälsa på oss i vår monter. Medan du tar en fika kan du lyssna, lära och prata odling med experter och andra odlingsentusiaster inklusive en rad kolonister som berättar som sina spännande intressen och projekt. Johannes Wätterbäck, Henrik Bodin och Eva Rönnblom med flera från tidningen Koloniträdgården kommer att dela med sig av sin kunskap. Du kan diskutera hur vi ska får fram fler koloniområden med förbundets ordförande Örjan Sjödin, prata växtskydd och miljödiplomering med vår trädgårdsrådgivare Ulf Nilsson och snacka med våra experter på föreningsfrågor Helena Westerling och Pierre Gräff. Mer info kommer i Koloniträdgården nr 1 i början av mars.

Tack klass 8 på Primaskolan i Farsta för de fina insektshotellen!
Fotograf: Kurt Lindmark

FARSTA GÅRDS KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENING
Organisationsnummer: 802406-8705
Plusgiro: 5 90 73-7

 

KONTAKT

FÖRENINGEN
e-post: info@farstagardskoloni.se

 FACEBOOK
https://www.facebook.com/farstagardskoloni/

HITTA TILL OSS
Den röda markeringen på kartan visar var vi finns.

Farsta Gårds Koloniträdgårdsförening