FÖRENINGEN

Farsta Gårds Koloniträdgårdsförening grundades 1983 och har funnits på samma plats vid Farsta Strandbadet och bakom Farsta sim- och idrottshall sedan dess. Föreningen arrenderar koloniområdets mark av Stockholms Stad, och föreningen arrenderar i sin tur odlingslotterna – 51 stycken till antalet – till sina medlemmar.

Vi är en förening för odlingsintresserade och tillsammans arbetar vi för att gynna och utveckla den biologiska mångfalden. Vi odlar enligt så ekologiskt riktiga principer som möjligt vilket bland annat innebär att vi inte använder kemiska handelsgödselprodukter eller bekämpningsmedel.

På föreningens årsmöte år 2011 beslutades att föreningen skulle anmäla sitt intresse för att bli miljödiplomerad. I dagsläget är föreningen godkänd i grundnivån i miljödiplomeringsstegen, men arbetet för att utöka miljödiplomeringen i de högre klasserna fortskrider.

Vår och höst har vi obligatoriska arbetsdagar då alla medlemmar hjälps åt med att ta hand om föreningens gemensamma ytor. Då brukar vi också ta tillfället i akt för lite social tillvaro och äter medhavd lunch tillsammans. På hösten anordnas en frö- och plantbytardag och under året samordnar vi inköp från trädgårdsgrossist och stall.

Tillsammans med nätverket Söder om Söder (SoS) anordnas föredrag och andra aktiviteter för samtliga medlemmar i de anslutna föreningarna. Vid behov anordnas även studiecirklar, temadagar och föreläsningar inom vår förening. För nya medlemmar hålls informationsträffar.

För närvarande tar vi inte emot några intresseanmälningar eftersom kön till våra lotter är ganska lång. Så fort det finns möjlighet att anmäla intresse igen kommer vi lägga ett formulär här på hemsidan.

Årsavgift (2020) 1 000kr
(Arrende 100kr och medlemsavgift 900kr.)

Tidningen KOLONI som ges ut av Koloniträdgårdsförbundet med 4 nr per år ingår i medlemsavgiften till föreningen.

Vid kontraktskrivning tas även en depositionsavgift på 500kr ut, vilken man får tillbaka vid uppsägning av kontraktet om odlingslotten lämnas tillbaka i vårdat skick.

Våra stadgar samt ordnings- och miljöregler finns att läsa under rubrik Föreningen.

Vår förening är ansluten till Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar (FSSK), och till dess huvudorganisation Svenska Förbundet för Koloniträdgårdar och Fritidsbyar. Vi är också medlemmar i Stödföreningen Skansens Koloniträdgårdar.

VÄL MÖTT!