TIPS INFÖR BESIKTNING AV ODLINGSLOTTERNA
Styrelsen besiktigar lotterna regelbundet. Eventuella påpekanden om brister lämnas skriftligen till berörda lottägare. Dessa brister ska åtgärdas före ett i påpekandet angivet datum. (Punkt 11 i föreningens ordningsregler.)

Det här är de saker som styrelsen tittar på vid besiktning:

1.Svarta vinbärsbuskar angripna av vinbärsgallkvalster.
3.Grusgång och under staket rensad och fri från ogräs.
4.Växt placerad för nära grannens tomtgräns, den ger skugga.
5.Spaljé får vara max 1,5 meter hög.
6.Pergola får vara max 1,8 meter hög.
7.Sittplatsyta får vara max 10-15 kvm
8.Kolonilott i ordningsställd till våren senast 31 maj och till hösten 15 november.
9.Rågångar skall finnas, minst 25 cm på vardera sida om tomtgränsen.
10.Maximalt 5 st pallkragar med maxmått 120x80 cm får finnas på varje lott.
11.Sarg runt lotten får vara max 20 cm hög.
12.Endast växtdelar som t ex blast, ogräs får finnas i komposten.
13.Redskapslådan skall vara ren och snygg.
14.Träd får inte finnas på kolonilott.
15.Ovårdad, skräpig kolonilott.

FARSTA GÅRDS KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENING
Organisationsnummer: 802406-8705
Plusgiro: 5 90 73-7

 

KONTAKT

FÖRENINGEN
e-post: info@farstagardskoloni.se

 FACEBOOK
https://www.facebook.com/farstagardskoloni/

HITTA TILL OSS
Den röda markeringen på kartan visar var vi finns.

Farsta Gårds Koloniträdgårdsförening