Avgifter (2022)

Aktuella avgifter i föreningen (2022)
 • Köavgift till intresselistan: 100 kr per år
 • Arrendeavgift (årlig): 1000kr
 • Depositionsavgift: 500 kr
 • Städavgift: 500 kr (se förklaring nedan)
  Enligt Ordningsreglerna är alla medlemmar skyldiga att delta i gemensamma arbetsuppgifter, som städdagar 2 ggr/år.
  Giltiga skäl för frånvaro är:
  • dödsfall
  • sjukdom
  • arbete
  • utbildning
  Meddela styrelsen om du inte kan delt på grund av något av ovanstående skäl så behöver du inte betala städavgift men styrelsen kan ge dig en annan uppgift att göra. Om du inte närvarar och inte uppgett något av ovanstående orsaker ska städavgift på 300 kr betalas. Man kan också komma överens med styrelsen i förväg om en uppgift att utföra. Görs inte den under den bestämda tiden måste avgiften betalas.