MILJÖREGLER FÖR FARSTA GÅRDS KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENING
(reviderade vid årsmötet den 18 mars 2010, ver. 2)

1.Föreningens miljöarbete skall anpassas till samhällets utveckling på miljöområdet.
2.Den verksamhet som bedrivs ska gynna och utveckla den biologiska mångfalden.
3.Blast, bortrensat ogräs och liknande ska samlas i kompost eller finfördelas och grävas ned. Detta innebär att sådant som går att kompostera inte får föras från området. Om odlare av någon anledning inte själv vill kompostera eller gräva ned materialet ska han/hon komma överens med annan medlem om att denne tar hand om avfallet.
4.I öppna komposter får endast trädgårdsavfall och växtdelar förekomma. Det är tillåtet att blanda ner
t ex grönsaksrester och kaffesump från hushållsavfallet, men icke köttrester eller annat som kan dra skadedjur till komposten.
5.Eldningsförbud råder för allt trädgårdsavfall som kan komposteras.
6.Kemiskt handelsgödsel, t.ex Blåkorn, ska inte användas. Istället skall organiska gödselmedel (kogödsel, hästgödsel, hönsgödsel, blodmjöl och benmjöl) användas. Alla gödselmedel försedda med KRAV-märkning är tillåtna.
7.Kemiska bekämpningsmedel får inte användas. Vid bekämpning av ogräs rekommenderas i första hand manuell bekämpning. Om andra medel måste vidtas gäller även här att endast KRAV- märkta produkter är tillåtna. För snigelbekämpning finns det godkända medel, t.ex Snigelfritt.
8.Godkända impregneringsmedel får användas. Gamla telefonstolpar och slipers är ofta behandlade med kreosot, arsenik och krom och skall däremot inte användas.
9.Källsortering ska genomföras enligt kommunens anvisningar.
10.Föreningsmedlemmarna uppmuntras att odla enligt så ekologiskt riktiga principer som möjligt.

Styrelsen

FARSTA GÅRDS KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENING
Organisationsnummer: 802406-8705
Plusgiro: 5 90 73-7

 

KONTAKT

FÖRENINGEN
e-post: info@farstagardskoloni.se

 FACEBOOK
https://www.facebook.com/farstagardskoloni/

HITTA TILL OSS
Den röda markeringen på kartan visar var vi finns.

Farsta Gårds Koloniträdgårdsförening