INFORMATION VÅREN 2020

Städdagen med årsmöte den 16 maj är inställt pga mötesrestriktionerna. Nytt datum finns inte så länge mötesrestriktioner kvarstår. Vårbesiktningen genomförs däremot som vanligt! Föreningen har hängt tvål på varje vattenpost. Tvätta händer innan och efter du lånar gemensamma redskap och utrymmen!

Föreningens gemensamma beställning från Trädgårdsgrossisten.
Våren 2019

2019-04-26
Betalning inkommit från lott 39
Betalning inkommit från lott 46

2019-04-25
Betalning inkommit från lott 2
Betalning inkommit från lott 12
Betalning inkommit från lott 44

2019-04-23
Betalning inkommit från lott 3
Betalning inkommit från lott 10
Betalning inkommit från lott 19

2019-04-20
Betalning inkommit från lott 37

2019-04-18
Betalning inkommit från lott 4
Betalning inkommit från lott 5

2019-04-17
Betalning inkommit från lott 49
Betalning inkommit från lott 11
Betalning in kommit från lott 16

2019-04-16
Betalning inkommit från lott 34

2019-04-14
(Totalt 139 säckar)
(+10 biokol, +3 benmjöl, +2 biobalans, +2 maskgödsel, +2 kålnät, +1 hönsgödsel)
Lott 49: 9 säckar
Lott 34: 5 säckar

2019-04-13
(Totalt 125 säckar)
(+10 biokol, +3 benmjöl, +2 biobalans, +2 maskgödsel, +2 kålnät, +1 hönsgödsel)
Lott 2: 12 säckar, 1 biobalans
Lott 37: 4 säckar
lott10: 4 säckar

2019-04-12
(Totalt 105 säckar)
(+10 biokol, +3 benmjöl, +1 biobalans, +2 maskgödsel, +2 kålnät, +1 hönsgödsel)

Lott 19: 15 säckar, 1 biokol, 1 hönsgödsel

2019-04-11
(Totalt 90 säckar)
(+9 biokol, +3 benmjöl, +1 biobalans, +2 maskgödsel, +2 kålnät)

Lott 5: 10 säckar
Lott 25: 10 säckar, 2 Biokol, 1 maskgödsel, 1 kålnät

2019-04-10
(Totalt 70 säckar)
(+7 biokol, +3 benmjöl, +1 biobalans, +1 maskgödsel, +1 kålnät)
Lott 16: 8 säckar

2019-04-08
(Totalt 62 säckar)
(+7 biokol, +3 benmjöl, +1 biobalans, +1 maskgödsel, +1 kålnät)
Lott 46: 1 säck

2019-04-07
(Totalt 61 säckar)
(+7 biokol, +3 benmjöl, +1 biobalans, +1 maskgödsel, +1 kålnät)

Lott 4: 5 säckar
Lott 44: 11 säckar

2019-04-06
(Totalt 45 säckar)
(+7 biokol, +3 benmjöl, +1 biobalans, +1 maskgödsel, +1 kålnät)

Lott 39: 20 säckar, 5 biokol, 1 maskgödsel, 1 benmjöl
Lott 11: 8 säckar,1 biobalans
Lott 3: 8 säckar, 1 benmjöl
Lott 12: 9 säckar, 2 biokol, 1 benmjöl, 1 kålnät

2019-04-06
Information om erbjudandet skickat i mejl till medlemmarna.

2019-04-04
Information om erbjudandet skickat med vanlig postgång till

de medlemmar som inte har mejl.

Föreningens gemensamma beställning från Trädgårdsgrossisten.
Våren 2018

2018-04-26
Nu är det dags för mig att lägga vår gemensamma beställning.
Information om leveransdag skrivs in här, och i mejl.

 

2018-04-25
Betalning har inkommit från lott 13
Betalning har inkommit från lott 2
Betalning har inkommit från lott 39
Betalning har inkommit från lott 30

2018-04-24
Betalning har inkommit från lott 46
Betalning har inkommit från lott 35

2018-04-23
Betalning har inkommit från lott 47
Betalning har inkommit från lott 15
Betalning inkommit från lott 34

2018-04-20
Betalning inkommit från lott 3

2018-04-19
Betalning inkommit från lott 16
Betalning inkommit från lott 28
Betalning inkommit från lott 37
Betalning inkommit från lott 7
Betalning inkommit från lott 19

2018-04-18
Betalning inkommit från lott 10
Betalning inkommit från lott 11
Betalning inkommit från lott 25
Betalning inkommit från lott 29

2018-04-17
Betalning inkommit från lott 8
Betalning inkommit från lott 24
Betalning inkommit från lott 26

2018-04-16
Betalning inkommit från lott 36
Betalning inkommit från lott 44
Bekräftelse på beställning och betalningsinformation är mejlade.

2018-04-15 (Totalt 206 säckar)
(+ 3 Biobalans + 5 Fiberduk+ 1 Marktäckväv + 1 Biobact + 3 Biokol + 2 Hönsgödsel)
Lott 45: 5 säckar
Lott 35: 2 säckar
Lott 47: 3 säckar + 1 Fiberduk + 1 Hönsgödsel
Lott 10: 1 säck + 1 Hönsgödsel
Lott 28: 2 säckar
Lott 30: 6 säckar
Lott 39: 15 säckar + 1 Fiberduk + 3 Biokol
Lott 3: – 6 säckar

2018-04-14 (Totalt 178 säckar)
(+ 3 Biobalans + 3 Fiberduk+ 1 Marktäckväv + 1 Biobact)
Lott 15: 5 säckar
Lott 34: 5 säckar

2018-04-13 (Totalt 168 säckar)
(+ 3 Biobalans + 3 Fiberduk+ 1 Marktäckväv + 1 Biobact)
Lott 26: 12 säckar
Lott 19: 25 säckar

2018-04-12 (Totalt 131 säckar)
(+ 3 Biobalans + 3 Fiberduk+ 1 Marktäckväv + 1 Biobact)
Lott 46: 2 säckar
Lott 36: 8 säckar + 2 Biobalans + 1 Fiberduk + 1 Biobact
Lott 16: 8 säckar

2018-04-11 (Totalt 113 säckar)
(+ 1 Biobalans + 2 Fiberduk+ 1 Marktäckväv)
Lott 37: 10 säckar

2018-04-10 (Totalt 103 säckar)
(+ 1 Biobalans + 2 Fiberduk+ 1 Marktäckväv)
Lott 8: 10 säckar

2018-04-09 (Totalt 93 säckar)
(+ 1 Biobalans + 2 Fiberduk+ 1 Marktäckväv)
Lott 24: 5 säckar

2018-04-08 (Totalt 88 säckar)
(+ 1 Biobalans + 2 Fiberduk+ 1 Marktäckväv)
Lott 7: 5 säckar
Lott 29: 10 säckar + 1 Fiberduk + 1 Marktäckväv
Lott 25: 12 säckar
Lott 2: 15 säckar + 1 Fiberduk

Information om erbjudandet skickat med vanlig postgång till
de medlemmar som inte har mejl.

2018-04-07 (Totalt 46 säckar + 1 Biobalans)
Lott 3: 19 säckar
Lott 11: 9 säckar + 1 Biobalans
Lott 44: 17 säckar
Lott 13: 1 säck.

2018-04-06
Information om erbjudandet skickat i mejl till medlemmarna.

FARSTA GÅRDS KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENING
Organisationsnummer: 802406-8705
Plusgiro: 5 90 73-7

 

KONTAKT

FÖRENINGEN
e-post: info@farstagardskoloni.se

 FACEBOOK
https://www.facebook.com/farstagardskoloni/

HITTA TILL OSS
Den röda markeringen på kartan visar var vi finns.

Farsta Gårds Koloniträdgårdsförening