MILJÖDIPLOMERING

GRUNDNIVÅ – GODKÄND JULI 2013

Områdesbeskrivning

Text saknas

Miljökrav

Gödsling och jordförbättring
Kriterium: Föreningen följer KRAV:s regler.

Kompostering.
Kriterium: Alla ska kompostera sitt trädgårdsavfall på den egna lotten.

Växtskydd
Kriterium: Föreningen följer KRAV:s regler.

 Bevattning
Kriterium: Föreningen informerar om fördelar med och teknik för punktbevattning med slang, droppslang och kanna istället för spridare. Föreningen har regler för tidsbegränsad bevattning.

 Eldning
Totalt eldningsförbud liksom förbud mot grillning råder på området.

Bra miljöprodukter

Miljömärkningar
Kriterium: I föreningen känner vi till de vanligaste miljömärkningarna och väljer miljömärkta varor.

Material och färg
Kriterium: Föreningen tillhandahåller information till alla medlemmar om bra miljöval för byggmaterial och färger.

Bra hushållsprodukter
Kriterium: Endast miljömärkta hushållskemikalier för t.ex. disk, tvätt och rengöring används.

Bevattning med sjövatten eller åvatten
Kriterium: Föreningen undersöker möjligheterna till bevattning med sjövatten för att se om vattnet har god kvalitet.

Källsortering
Kriterium: Möjlighet att källsortera avfall finns inom området där medlemmar minst kan sortera motsvarande kommunens rekommendationer. Detta gäller föreningar som tar hand om avfall. Många områden med endast odlingslotter låter medlemmarna själva ta hand om sitt avfall.

Information till nya medlemmar
Kriterium: Nya medlemmar informeras om föreningens miljöarbete och vilka regler som gäller.

Studier i odling och miljö
Kriterium: Föreningen har fungerande studieverksamhet om odling och miljö.

FARSTA GÅRDS KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENING
Organisationsnummer: 802406-8705
Plusgiro: 5 90 73-7

 

KONTAKT

FÖRENINGEN
e-post: info@farstagardskoloni.se

 FACEBOOK
https://www.facebook.com/farstagardskoloni/

HITTA TILL OSS
Den röda markeringen på kartan visar var vi finns.

Farsta Gårds Koloniträdgårdsförening