INSTRUKTION AGERA VID STÖLDER
Upptäcka stöld som sker inom koloniföreningen

Om du upptäcker en person som du misstänker har stulit eller kommer att stjäla grönsaker från någon kolonilott. Iaktta personen och se vad den tänker göra om den då stjäl grönsaker gör följande

Ring polisen på nr 112

Är det ett pågående brott ring 112. Du kopplas då via SOS-alarm till rätt ledningscentral. Samtalet är prioriterat och hamnar före alla andra samtal i telefonkön.

Gå fram till personen och säg till

Säg till rakt på sak att du inte accepterar att han stjäl inom koloniföreningen.

Att uppfatta, bearbeta och värdera vår omgivning är något vi gör utan att tänka. Under samtal uppfattar du små förändringar i den andra personens ansiktsuttryck eller röst och kan avgöra om han eller hon håller på att bli arg eller hotfull, utan att personen ifråga behöver säga något speciellt. Denna instinkt eller vad du nu vill kalla det är det som hjälper oss att undvika eller reagera på fara och, i förlängningen, överleva. Att agera utifrån sådana signaler kan ibland strida mot sociala konventioner. Men du måste lita på din instinkt och handla utifrån den.

Var uppmärksam!

Att vara uppmärksam på sin omgivning är ett väldigt bra sätt att undvika att hamna i farliga situationer. Ljud som kan förvarna om fara.

Om du måste ta dig ifrån den plats du befinner dig på så är det bra om du redan från början iakttagit vart möjliga flyktvägar finns, vart du kan springa för att försätta dig i säkerhet, och om det finns hinder mellan dig och flyktvägen. Ta till vana att lägga märke till sådana saker.

Notera Signalement

När du observerar en tjuv skall du notera hur personen ser ut. Kännetecken du skall titta efter är längd, ögonfärg, hårfärg, rörelsemönster, speciella ärr eller tatueringar och andra saker som personen inte kan ändra på så lätt.

En persons beteende och kroppsspråk kan däremot tyda på att han är farlig på något sätt. Oftast reagerar vi intuitivt på sådana signaler, lita på din intuition. Du måste förstå skillnaderna mellan att ha föraning om någonting och att ständigt vara rädd att något skall hända.

Viktigt att anmäla alla stölder

Vi måste alla anmäla alla brott och göra en polisanmälan. Det görs via polisens hemsida, telefonkontakt eller något poliskontor. Oavsett vad det kan leda till så måste något göras.

Om ingen anmälan görs eller inte beredd att på att vittna så har tjuvarna och våldsverkarna lyckats med sitt uppsåt.

De flesta busarna är inte så ”busiga” som de lyckats ingjuta i samhället. Det är extremt sällan så. Man ska inte backa undan av rädsla. Objektivt sett är de allra flesta inte farliga. Det är viktigt att vittna, annars blir det svårt med bevisning. Det är viktigt att uppträda på ett bestämt sätt i sitt beteende, så att man tydligt visar ”att det här är inte okej”, då brukar de vika ner sig. Om de har vapen så gör man naturligtvis annorlunda, då ska man bara försöka se till att ta skydd, fortsätter Staffan.

Styrelsen
VIKTIGA TELEFONNUMMER

112
Nödnumret 112 ska användas vid akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö. En nödsituation är när du snabbt behöver hjälp från ambulans, räddningstjänst, polis, flyg-, sjö-, fjällräddning, jourhavande präst eller giftinformation.

113 13
Du kan ringa till informationsnumret 113 13 för att lämna eller få information om allvarliga olyckor och kriser. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar.

114 14
Ring 114 14 för alla ärenden som inte handlar om pågående eller nyligen inträffade brott och händelser. Det är öppet dygnet runt, alla dagar under året.

1177
Ring 1177 om du eller någon anhörig blivit sjuk och behöver rådgöra med en sjuksköterska eller om du vill få hjälp med att hitta rätt i vården.

FARSTA GÅRDS KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENING
Organisationsnummer: 802406-8705
Plusgiro: 5 90 73-7

 

KONTAKT

FÖRENINGEN
e-post: info@farstagardskoloni.se

 FACEBOOK
https://www.facebook.com/farstagardskoloni/

HITTA TILL OSS
Den röda markeringen på kartan visar var vi finns.

Farsta Gårds Koloniträdgårdsförening